phone icon location icon

 1. Bedrijven & Particulieren 0543-551500
 2. Pensioenen 0543-551414
Headerimage
Assurantiën Pensioenen Hypotheken

vervolg dier- en veeverzekering

Dierziekten vanuit een andere invalshoek

Tijden veranderen en dat heeft voor iedere sector de nodige, soms ingrijpende gevolgen. Dat geldt ook voor de veesector. Naar buiten toe wordt de afzetmarkt steeds ingewikkelder en transparantie in prijs steeds moeilijker. Daarnaast worden varkens- pluimvee- en rundveehouders steeds meer regels opgelegd. Steeds meer en grotere investeringen zijn vereist. Ook epidemieën binnen Europa veroorzaken meer druk binnen de branche.

Problematiek
Een uitbraak van dierziekten kan grote gevolgen hebben. De stal moet ineens tijdelijk gesloten worden. Of erger nog, geruimd. In 2010 kampten we met TBC in Friesland, Brucellose in België en de Afrikaanse varkenspest die in Rusland nog te vaak voorkomt. Tien jaar geleden werden er ongeveer 10 miljoen varkens geruimd ten gevolgen van de varkenspest. Bij de ruiming vergoedde de overheid wel de geruimde dieren, maar het inkomstenverlies door de leegstand moest zelf gedragen worden. En dat laatste betekende voor menig varkenshouder het einde van het bedrijf.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd bij alle partijen. Maar ondanks een gedegen preventie- en vaccinatiebeleid zijn we er nog altijd niet in geslaagd dierziekten buiten de stal te houden. Een uitbraak is voor de ondernemer een grote financiële tegenslag. En daar waar een financierder in het spel is, ziet ook deze partij zijn investering verloren gaan. Deze financiële tegenslag kan bestaan uit het verlies van de dieren, maar ook het verlies van inkomsten omdat de veestapel niet één-twee-drie te vervangen is en stallen langer leeg staan dan gewenst (de bedrijfsschade)

Risico's in beeld brengen
De firma H. Jansen Assurantie Groep biedt de veehouders de mogelijkheid om zich voor dergelijke financiële risico's in te dekken. De snel veranderende tijd vereist dat de gevolgen in beeld gebracht worden en dat er adequate antwoorden en oplossingen voorhanden zijn. Naast de 'gewone' risico's van brand, blikseminslag en explosie kunt u zich indekken voor de financiële gevolgen van het ziek worden van de veestapel. Denk hierbij aan een vergoeding voor het dier zelf, maar ook een financiële compensatie van de hierdoor gemiste inkomsten. Een zekerheidstelling voor het voortbestaan van het bedrijf dus, maar ook voor de financierder.

De praktijk
Een varkenshouder werd in 2001 getroffen door een vervoersverbod na de MKZ-uitbraak. Het was niet mogelijk om gedurende deze periode de vleesvarkens af te leveren aan de slachterijen. Het ging in deze vervoersverbodperiode om circa 3000 vleesvarkens die niet afgevoerd konden worden. De verzekeraar keerde €200.000 uit voor de ontstane bedrijfsschade.

Risico
Een ziekte-uitbraak onder de veestapel is een schrikbeeld voor menig veehouder, zeker wanneer het een bedreiging vormt voor het voortbestaan van het bedrijf. Ondernemen is vooruit kijken en investeren in de toekomst. Wees voorbereid, de kosten wegen hier op tegen het risico. Neem voor meer informatie contact op met H. Jansen Assurantie Groep BV, telefoon 0543-551504.

Mogelijkheden

 • het verzekeren van de gehele veestapel door brand, overstroming, storm en diefstal;
 • het verzekeren van de veestapel voor de financiële schade, als gevolg van ziekte of ongeval, dood gaat/afgemaakt moet worden;
 • het verzekeren van de dieren tijdens transport, incl. export of import en quarantaine tijd;
 • het verzekeren voor de financiële gevolgen van verplichte ruiming of vervoersverbod op last van de overheid;
 • uitkering per dier, zijnde het verschil tussen de vergoeding vanuit de overheid en de werkelijke marktwaarden;
 • uitkering voor verlies in inkomsten, de zogenoemde bedrijfsschade;
 • uitkering voor de te maken extra kosten wegens het moeten blijven voeren van de dieren (bij vervoersverbod) welke eigenlijk al afgevoerd hadden moeten worden;
 • uitkering voor verlies in opbrengst na opheffing vervoersverbod;
 • het verzekeren van de dekstier tegen onvruchtbaarheid;
 • het verzekeren van het ongeboren kalf indien deze niet levensvatbaar ter wereld komt;
 • het verzekeren van uw eigen wens; maatwerk risico's;
Terug naar het overzicht
© 2023 H.Jansen Assurantie Groep
 • Adfiz
 • RMIA
 • KIFID
 • NVGA
Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!