phone icon location icon

 1. Bedrijven & Particulieren 0543-551500
 2. Pensioenen 0543-551414
Headerimage
Assurantiën Pensioenen Hypotheken

Salmonella-/vleeskuikenverzekering

Vanaf 1 december 2011 is het volgens nieuwe EU-normen niet toegestaan om vers pluimveevlees in de handel te brengen waarop Salmonella enteritidis (Se) of Salmonella typhimurium (St) besmetting is aangetoond.

Het besmette vlees moet eerst verhit worden voordat het verder verwerkt mag worden. Hierdoor zal er een waardevermindering van het vlees optreden en dit betekent dus een lagere opbrengt voor de pluimveehouder.

In overleg met de verschillende betrokken partijen, hebben wij gezocht naar een mogelijke verzekeringsoplossing voor dit inkomstenverlies. Dit overleg heeft geleid tot een verzekering met diverse keuzemogelijkheden voor u als pluimveehouder, waarbij u zelf kunt bepalen in hoeverre u dit verlies aan inkomsten wilt afdekken.

Algemene informatie

 • dekking voor het inkomstenverlies door de waardevermindering van een besmet koppel;
 • uitkering gebaseerd op een bedrag, gelijk aan de afwaardering per kilo levend gewicht (dit bedrag wordt vooraf met elkaar besproken en bedraagt nooit meer dan de door de slachterij ingehouden vergoeding);
 • alle dieren dienen bij aanvang van de verzekering gezond te zijn (uitslag ingangscontrole inlegvellen is negatief);
 • dekking bij een positieve uitslag bij monstername in de stal;
 • jaarcontract
 • de maximale uitkering per dier (excl. het in te houden eigen risico) zal nooit meer bedragen dan de door het slachthuis in rekening gebrachte waardevermindering per dier x werkelijke kilogewicht.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een verzekering te kunnen afsluiten?

 • de verzekerde kuikens moeten Se/St-negatief zijn bij ondertekening van de polis;
 • alleen de stallen die vermeld zijn op de polis, zijn verzekerd;
 • alle stallen op hetzelfde bedrijf dienen opgenomen te zijn in de polis;
 • alle dieren zijn gezond en vrij van infecties bij aanvang van de verzekering;
 • alle pluimveehouders dienen zich te houden aan de preventieregels, opgesteld door de EU en deze verzekering;
 • de pluimveehouder is IKB gecertificeerd;
 • mengvoeder moeten afkomstig zijn van gecertificeerde bedrijven;
 • schadeclaims dienen binnen de 72 uren gemeld te worden;
 • er moet een officiële melding van de besmetting overhandigd worden.
 • een checklist betreffende de maatregelen die genomen worden op het bedrijf om salmonella te vermijden of beperken;
 • pluimveehouders die de afgelopen 3 jaar met een Se/St besmetting geconfronteerd geweest zijn, moeten dit melden en deze pluimveehouders moeten kunnen aantonen dat ze de nodige maatregelen ter preventie van Se/St genomen hebben;
 • deze pluimveehouders worden niet uitgesloten om een verzekering te kunnen aangaan, er kunnen wel bijkomende maatregelen gevraagd worden.

Hoe werkt deze verzekering?

 • uitkering wordt gebaseerd op het verliest aan opbrengst van een positief koppel;
 • uitkering per stal/per koppel;
 • diverse eigen risico's mogelijk op een schade uitkering;
 • premie is gebaseerd op de maximale uitkering per stal.


Aan te leveren stukken bij schade

 • melding binnen 72 uur;
 • officiële uitslag van de transportvellen (voor een gedekte schade dient de uitslag hiervan negatief te zijn);
 • laatste monstername dient genomen te worden door een dierenarts of een daarvoor gecertificeerd bedrijf;
 • officiële uitslag van de laatste monstername in de stal;
 • opgave van de stal en het aantal besmette dieren;
 • een schrijven waaruit de marktwaarde van niet-besmette dieren blijkt;
 • de nota van de slachterij waaruit de waardevermindering blijkt;
 • certificaat van IKB;
 • inenting schema gedurende de verzekeringstermijn;
 • alle testresultaten van de transportvellen gedurende de periode van de verzekering, inclusief de uitslag van de tests van de transportvellen bij aanvang van de verzekering en de uitslag van het testresultaat van de besmette koppel(s).

Hebben wij uw interesse gewekt en wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Neem contact met ons op of download hier het aanvraagformulier en stuur deze ingevuld voor een offerte naar j.mulder@hjansen.nl o.v.v. offerte salmonella-/vleeskuikenverzekering.

 • Kuikens
Terug naar het overzicht
© 2023 H.Jansen Assurantie Groep
 • Adfiz
 • RMIA
 • KIFID
 • NVGA
Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!