FAQ

Filteren op:
 • Hoe geef ik een adreswijziging door? particulieren

  U kunt een adreswijziging via e-mail, schriftelijk of telefonisch doorgeven. Bij een adreswijziging per e-mail of schriftelijk nemen wij altijd contact met u op.

  Onze contactgegevens:

  H. Jansen Assurantie Groep
  Postbus 84
  7100 AB Winterswijk
  0543-551500
  info@hjansen.nl

 • Ik heb mijn voertuig verzekerd via H. Jansen Assurantie Groep, maar ontvang van het RDW een schrijven dat deze niet verzekerd zou zijn? algemeen

  Wij zullen onderstaand de twee voornaamste redenen en eventuele oplossingen geven voor bovenstaande vraag:

  1. u hebt te lang gewacht met de auto te verzekeren vanaf de datum dat het kenteken op uw naam staat. Bijvoorbeeld het kenteken staat op uw naam per 01-02-2015 maar u heeft de auto pas verzekerd per 15-02-2015. Dit kunt u controleren door de controledatum welke u op de brief van het RDW vindt te vergelijken met de ingangsdatum van uw verzekering.
  2. de gegevens die wij hebben geregistreerd in het kentekensysteem van het RDW zijn onjuist. De registratie bij het RDW vindt plaats op basis van het kenteken en de meldcode (laatste 4 cijfers van het chassisnummer), indien de gegevens die wij hebben met betrekking tot het kenteken en de meldcode niet juist zijn vindt er een foute registratie plaats en staat de auto bij het RDW als niet verzekerd geregistreerd. Om dit probleem op de lossen willen wij u vriendelijk verzoeken een kopie van de brief van het RDW samen met een kopie van uw kentekenbewijs toe te sturen. Wij kunnen dan voor een juiste registratie zorgdragen.
 • Kan ik ook tussentijds mijn zorgverzekering opzeggen of mij later in het jaar aanmelden bij een zorgverzekeraar? algemeen

  Tussentijds opzeggen kan alleen indien er sprake is van een verhoging van premie en/of wijziging van de voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer. Of als 1 van de volgende situaties zich voordoen:

  • Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
  • Er wordt een collectief contract beëindigd i.v.m. aangaan van een nieuw dienstverband
  • Er is sprake van echtscheiding

  Je kunt je na deze situaties aanmelden bij een andere verzekeraar. Je kan je ook later in het jaar aanmelden als 1 van de volgende situaties zich voordoen:

  • Je komt uit het buitenland en dient je verplicht voor de basisverzekering te verzekeren
  • Je komt uit een militair dienstverband en dient je verplicht voor de basisverzekering te verzekeren
  • Je bent momenteel onverzekerd

  EXTRA: Bij enkele zorgverzekeraars is het mogelijk om gedurende het jaar de dekking van de aanvullende verzekering te wijzigen. Informeer bij jouw verzekeraar wat jouw mogelijkheden zijn.

 • Ik ga graag op vakantie, ben ik in het buitenland nog voor zorg verzekerd? particulieren

  Als je op vakantie gaat naar het buitenland, blijft je verzekerd voor zorg. Welke medische zorg je kunt krijgen, hangt af van het land waar je op vakantie bent.

  Heb je alleen een basis zorgverzekering, dan ben je verzekerd voor spoedeisende medische hulp tegen dezelfde voorwaarden en tarieven als in Nederland. Let er daarom goed op dat je niet naar een privé kliniek wordt gebracht waar de prijzen veel hoger liggen. Ook zijn de kosten voor het vervoer met een helikopter veel hoger dan met een ambulance, waardoor je snel op het maximale tarief van je basiszorgverzekering zit. Wanneer de kosten voor de zorg in het buitenland hoger zijn dan dit tarief, dan moet je dit verschil zelf betalen. Vooral in bergachtige gebieden is dit risico groot. Veel ongelukken gebeuren tijdens het sporten in de bergen. Opsporings- en reddingskosten in de bergen vergoedt de basiszorgverzekering niet. Net als een gipsvlucht terug naar huis. Maar ook in de zomer vakantie zijn er landen rondom de Middellandse Zee waar je standaard naar een privé kliniek gebracht zal worden. Om over de kosten in Amerika maar te zwijgen.

  Wil je dit risico niet lopen? Kijk dan of een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering wel de gewenste vergoeding voor deze zaken biedt.

 • Aansluiten bij een zorgcollectief of niet? algemeen

  Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Je krijgt dan vaak korting op de premie.

  In sommige gevallen kan een collectieve zorgverzekering voordelig zijn. Maar let op: ook al krijg je korting bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering, dat wil niet per se zeggen dat je daarmee voordeliger uit bent; een andere zorgverzekering zonder collectiviteit kan toch een lagere premie hebben of beter bij je wensen passen.

 • Schade geleden, wat nu? algemeen
  1. Neem maatregelen om de schade te beperken
   Je bent verplicht om direct maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld een lekkage direct af te dichten en overtallig water te verwijderen. Soms moet je voor het nemen van deze noodmaatregelen kosten maken. Meld deze kosten altijd bij je verzekeraar.
  2. Neem foto's van de schade
   De foto's zijn een bewijs voor de geleden schade. Maak er zoveel mogelijk en zorg ervoor dat de schade goed zichtbaar in beeld is.
  3. Noteer datum en tijdstip van de schade
   Probeer hier zo nauwkeuring mogelijk in te zijn. Je verzekeraar kan namelijk bij het KNMI navragen of het klopt dat er op dat moment een harde regenbui of storm langs je huis raasde.
  4. Meld de schade
   Of de geleden schade wel of niet verzekerd is hangt af van je verzekeraar. Raadpleeg je polisvoorwaarden en/of neem contact op met je adviseur om je hierbij te helpen. Woon je in een huurwoning? Meld de geleden schade ook bij de verhuurder. Hij of zij kan de schade verhalen op zijn of haar eigen opstalverzekering.
  5. Hulp en ondersteuning
   Grote schade aan jouw huis kan erg ingrijpend zijn. Om die reden hebben verzekeraars gezamenlijk Stichting Salvage opgericht. Bij grote schade zal de hulpdienst een coördinator van deze stichting inschakelen die direct er plaatse komt en je op weg helpt. Denk aan tijdelijk onderdak en de opslag van spullen, maar ook aan het voorkomen van nog meer schade.
  6. Schade afhandeling en vaststellen schadebedrag
   De verzekeraar zal de schade beoordelen. Afhankelijk van de grootte en de uitzonderlijkheid van de schade zal er een schade-expert langs komen. Deze persoon neemt de schade op en zal het schadebedrag vaststellen.
   Het kan zijn dat je het niet eens bent met de vaststelling van het schadebedrag. In dat geval heb je het recht om (naar eigen keuze) een tweede expert in te schakelen, een contra-expert. Hij of zij zal ook een rapport opstellen en bespreken met de expert die het eerste rapport gemaakt heeft. Komen zij er samen ook niet uit dan wordt er een derde expert bij gehaald. De uitspraak van de laatste expert is bindend.
 • Zorgverzekeringen, is het verplicht? bedrijven

  Ja het is verplicht, maar je kan het zo duur maken als je zelf wilt. Je bent verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is het minimale pakket aan zorg en omvat:

  • Kosten voor de huisartsbezoeken
  • Behandeling in het ziekenhuis door medische specialisten
  • Spoedeisende hulp over de hele wereld (tot het in Nederland geldende tarief)
  • Medisch noodzakelijk vervoer naar het ziekenhuis
  • Kraamzorg en verloskundige hulp
  • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar of in hele uitzonderlijke gevallen ook voor mensen boven de 18 (zoals een ingreep bij de kaakchirurg, kunstgebitten, of bij en groeistoornis)
  • Geneesmiddelen en medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven en in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem zijn opgenomen.
  • Psychologische hulp
  • Logopedie en ergotherapie
  • Fysiotherapie voor chronisch zieken van de 21e behandeling
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar
  • Bekkenfysiotherapie bij urine-continentie tot en met 9e behandeling
  • Drie uur dieetadvies
  • Drie ivf-behandelingen
  • Stoppen-met-rokenprogramma
 • Het eigen risico, wat betekent dit voor mij? particulieren

  Voor zorgkosten uit de basisverzekering geldt een eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat je zorgverzekeraar je zorgkosten vergoedt. Soms kun je ook te maken krijgen met een eigen bijdrage: dit is het deel van de rekening dat je altijd zelf moet betalen