phone icon location icon

  1. Bedrijven & Particulieren 0543-551500
  2. Pensioenen 0543-551414
Headerimage
Assurantiën Pensioenen Hypotheken

Belastingvrij schenken in 2023: de bedragen op een rij

Belastingvrij schenken in 2023: de bedragen op een rij

Ben je in de prettige positie om geld te schenken aan je kinderen, andere familieleden of derden? Dan is het goed om te weten wat er in 2023 belastingvrij mogelijk is.

Waarom schenken?

Schenken is leuk voor de ontvanger, maar ook voor degene die schenkt! Niet alleen omdat het fijn is een ander te kunnen helpen, maar ook vanwege de belastingvoordelen. Over het geld dat je schenkt hoef je geen jaarlijkse vermogensbelasting te betalen. Ook verklein je je vermogen zodat erfgenamen minder erfbelasting hoeven te betalen. Blijf je binnen de vrijstelling, dan hoeft de ontvanger van de schenking er geen belasting over te betalen.

Jaarlijkse vrijstelling

Wil je je kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Je mag in 2023 aan elk van je kinderen (ook stiefkinderen en pleegkinderen) maximaal € 6.035 belastingvrij schenken. Dit is een jaarlijkse vrijstelling, de bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor andere personen (bijvoorbeeld andere familie, maar ook derden) ligt die grens in 2023 op € 2.418. De ontvanger mag zelf weten wat hij of zij met het geld doet, er is dus geen verplicht bestedingsdoel. Ook is er geen leeftijdsgrens.

Partners

Schenkingen van partners worden als één schenking gezien: dus krijg je zowel geld van opa als van oma, dan geldt dat als één schenking. Je moet dan de bedragen bij elkaar optellen. Kom je boven de vrijstelling uit, dan moet je aangifte doen en schenkbelasting betalen. Andersom geldt dit ook. Krijgen jij en je partner beide een schenking van dezelfde persoon, dan moeten jullie de waarden bij elkaar optellen.

Eenmalige vrijstelling

Naast de jaarlijkse vrijstelling is er een eenmalige vrijstelling. Hier geldt wel een leeftijdsgrens. De ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn óf een partner hebben tussen de 18 en 40 jaar. Het gaat hierbij om drie bestedingsdoelen: een eigen woning (aankoop of verbouwing), een dure studie of een vrij besteedbaar bedrag. Deze drie doelen gelden voor schenkingen die ouders aan hun kinderen doen.
Het is in 2023 nog mogelijk om als ‘derde’ een eenmalige belastingvrije schenking te doen, maar dan moet het bestedingsdoel de eigen woning zijn. Opa en oma mogen dus wel een belastingvrije schenking doen voor de eigen woning, maar niet voor een studie. De maximale bedragen voor de eigen woning en het vrije bestedingsdoel zijn € 28.947. Het maximale te schenken bedrag voor de dure studie ligt op € 60.298.

Veranderingen

Tot dit jaar was het mogelijk om een veel ruimere schenking te doen ten behoeve van de eigen woning: de zogenoemde jubelton. Die is in 2023 al enorm verlaagd en in 2024 verdwijnt deze helemaal. Wel kunnen ouders via de route van het vrije besteedbare bedrag nog steeds een schenking doen die het kind kan gebruiken voor de eigen woning. Het is overigens aan te raden zo’n schenking goed vast te leggen. Je kunt bijvoorbeeld bepalen dat jouw dochter het geschonken bedrag in geval van een eventuele scheiding niet hoeft te delen met je (ex-)schoonzoon.

Boven de vrijstelling

Wat wanneer een schenking boven de vrijstelling uitkomt? Dan moet er schenkbelasting worden betaald. De hoeveelheid is afhankelijk van de relatie met de schenker. Tot een bedrag van € 138.641 betalen kinderen 10 procent, kleinkinderen 18 procent en overige personen 30 procent. Boven dat bedrag gaan de percentages naar 20, 36 en 40 procent.

Bron: Adfiz.nlNieuwsoverzicht
© 2024 H.Jansen Assurantie Groep
  • Adfiz
  • RMIA
  • KIFID
  • NVGA
Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!