phone icon location icon

 1. Bedrijven & Particulieren 0543-551500
 2. Pensioenen 0543-551414
Headerimage
Assurantiën Pensioenen Hypotheken

Loket NOW (Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud)

Op 31 maart 2020 is bekend gemaakt dat werkgevers vanaf maandag 6 april* een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW). *vrijdag 3-4 wordt duidelijk of 6-4 definitief gehaald gaat worden.

De NOW is een belangrijke steunmaatregel voor werkgevers waarvan de omzet is teruggelopen. Werkgevers met meer dan 20% omzetverlies komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de doorbetaalde loonkosten.

De NOW regeling heeft als doel om werkgevers financieel te ondersteunen en daarmee de werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.

Klik hier voor een Kamerbrief waarin de NOW-regeling wordt uitgelegd. Kernpunten van de NOW zijn:

Voor wie is de regeling bedoeld:

 • De regeling staat open voor werkgevers uit alle sectoren die minimaal 20% omzetverlies hebben over drie aaneengesloten maanden.

Hoe zit de regeling op hoofdlijnen in elkaar:

 • Er is recht op een tegemoetkoming in het doorbetaalde loon als er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%.
 • Bij concerns (werkgevers met meerdere BV's) wordt omzetverlies gemeten op concernniveau.
 • Voor het (geschatte) omzetverlies wordt de omzet van maart, april en mei 2020 vergeleken met de omzet over geheel 2019 gedeeld door 4.
 • Op verzoek mag werkgever ook kiezen voor 3 aaneengesloten maanden die 1 of 2 maanden later beginnen (dus april/mei/juni of mei/juni/ juli).

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten:

 • De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan 90% van de hoogte van de omzetdaling. Dus bij 100% omzetverlies wordt 90% van de loonkosten (SV-loon) vergoed. Bij 50% omzetverlies wordt 45% van de loonkosten vergoed.
 • Bovenop de vergoeding van 90% wordt een vaste toeslag van 30% vergoed voor werkgeverslasten, vakantiegeld en pensioenpremie.
 • De vergoeding wordt per werknemer gemaximeerd op tweemaal het max. dagloon (€ 9.538,- per maand).
 • De vergoeding geldt ook voor de loonsom van flexibele arbeidsovereenkomsten.
 • Werkgevers ontvangen in eerste instantie een voorschot o.b.v. 80%. Het streven is om binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de tegemoetkoming over te maken.
 • Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld:

 • Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode vindt definitieve vaststelling en afrekening plaats.
 • In beginsel is voor de definitieve vaststelling een accountantsverklaring vereist. Mogelijk vervalt die eis voor kleine werkgevers.
 • Na definitieve vaststelling van de omzetdaling volgt de eindafrekening. Dit kan resulteren in een nabetaling of een (gedeeltelijke) terugvordering.

Vereisten voor werkgever die een beroep doen op de NOW:

 • Een inspanningsverplichting om de loonsom over maart, april, mei -in vergelijking tot januari 2020- zo gelijk mogelijk te houden. Dus zoveel mogelijk het loon door te blijven betalen, ook van werknemers met een flexibele arbeidsomvang. Als de loonsom daalt, dan daalt de tegemoetkoming ook.
 • Geen ontslagaanvragen i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden indienen.
 • Werkgevers betalen 100% van het loon door aan hun werknemers.

Hoe vragen werkgevers de NOW tegemoetkoming aan:

Vanaf 6 april kunnen werkgevers een aanvraag NOW indienen.

Op https://www.uwv.nl zal informatie over de aanvraagprocedure en de link voor het aanvraagloket worden opgenomen.

Vragen over de NOW:

 • De regeling is in zeer korte tijd in elkaar gezet door het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door de snelheid waarmee dit is geregeld zullen er op dit moment ongetwijfeld vragen zijn waarop nog geen antwoord is te geven.

Via de volgende link zijn alvast een aantal vragen beantwoord: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/nowNieuwsoverzicht
© 2024 H.Jansen Assurantie Groep
 • Adfiz
 • RMIA
 • KIFID
 • NVGA
Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!