Assuradeuren

H. Jansen Assuradeuren B.V. is het volmachtbedrijf van H. Jansen Assurantie Groep B.V. met volmachten van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen. Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om namens deze verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks op te treden, bijvoorbeeld op het gebied van acceptatie, administratie en schade-afhandeling. Hierdoor is snelle polisafgifte en schade-afwikkeling mogelijk.

Wij zijn lid van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) die de kwaliteit waarborgt.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

 • ASR
 • Delta Lloyd
 • Reaal
 • DAS
 • Monuta

Meer over de samenwerking met de verzekeraars vindt u in deze brochure

Alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten (schade)verzekeraars moeten productwijzers op hun website beschikbaar stellen. Hier vindt u onze particulieren producten met bijbehorende productwijzers.

Wij vinden het belangrijk dat u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering ziet. Wat is wel en wat is niet verzekerd? Wat wordt er vergoed? Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen? De antwoorden op deze vragen staan in de Verzekeringskaart.

Omdat binnen de H. Jansen Assurantie Groep B.V. zowel de functie van bemiddelaar als van gevolmachtigd agent wordt uitgevoerd, is de bedrijfsvoering zo ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. De activiteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht, met een afzonderlijke jaarrekening. Bemiddelaar voor H. Jansen Assuradeuren B.V. is H. Jansen Assurantie Groep B.V.
Zij brengt als ongebonden objectieve bemiddelaar verzekeringen onder bij het volmachtbedrijf.

De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gescheiden. Desondanks kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.

Hiervoor is door ons het volgende beleid geformuleerd:

 • Er is een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten;
 • De dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Indien de door ons gevoerde procedures en werkinstructies geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie gehandeld dient te worden, beslist de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf
 • Beslissingen om af te wijken van gevoerde procedures en werkinstructies worden genomen:
  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • De beslissing c.q. toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.